Home | Woordenweb

- noct - , - nox -

L : nox , noctis - nacht


Nederlands betekenis Engels Frans
equinox nacht-evening:
nacht even lang als dag
(21 maart en 23 september)
equinox équinoxe
noct­ambulisme slaap­wandelen noct­ambulism noct­ambulisme
- 's nachts oplichtend noctilucent noctiluque
- nachtelijk nocturnal nocturne
- nacht - nuit


L : dies - dag;   G : nux - nacht