Home | Woordenweb

- equ -

L : aequus - gelijk


Nederlands betekenis Engels Frans
adequaat overeen­komstig, deugdelijk adequate adéquat
egaal gelijk(matig) equal égal
- gelijkheid equality égalité
- gelijk­moedigheid equanimity équanimité
- vergelijking equation équation
equator evenaar, even ver van beide polen equator équateur
- met gelijke afstand equidistant équidistant
- gelijkzijdig equilateral équilatéral
- evenwicht equilibrium équilibre
equinox nacht-evening: nacht even lang als dag
(21 maart en 23 sept)
equinox equinoxe
equivalent gelijkwaardig equivalent équivalent
- dubbelzinnig equivocal équivoque
ex aequo gelijkelijk ex aequo ex aequo


G : isos - gelijk

L : similis - gelijkend,  equus - paard


Home | Woordenweb