Home | Woordenweb

- libr -

L : libra - weegschaal;   libella - waterpas
Arab: qalib - vorm


Nederlands betekenis Engels Frans
£ Engelse munteenheid;
oude massa-eenheid
lb (pound) livre
delibereren overwegen deliberate délibérer
- opzettelijk deliberate délibéré
(exprès)
- evenwicht equilibrium équilibre
libel insekt (vliegt ongeveer horizontaal) (dragonfly) libellule
Libra Weegschaal,
sterrenbeeld in Dierenriem (Zodiac)
Balance (Scales) Balance
libratie schommeling, bv van de Maan libration libration
niveau peil (oorspr: livel, nivel) level niveau
 
kaliber gehalte; geschutsmaat caliber calibre
kalibreren ijken calibrate calibrer
(étalonner)


L : bilanx - met 2 schalen;   liber - boek

Arab: al - de/het


Home | Woordenweb