Home | Woordenweb

- al -

Arabisch : al - de / het


Neder­lands betekenis Engels Frans
alchemie onderzoek naar "steen der wijzen":
goud maken
alchemy alchimie
alcohol "wijngeest", ethanol en dergelijke
(kohl - kleurpoeder)
alcohol alcool
algebra rekenen met letters
(Al-jabr - de herleiding, 9e eeuw)
algebra algèbre
algoritme manier van berekenen, stap voor stap
(Al-Chwarizmi, schrijver van Al-jabr)
algorithm algorithme
alkali oorspr: soda en potas; hieruit basen
als natrium- en kaliumhydr­oxyde
(qaliy - gesinterde as)
alkali alcali
alkalisch basisch alkaline alcalin
alkoof klein zijvertrek (qubba - kamertje) alcove alcôve
almanak astronomische tabel, kalender
(ma - maand)
almanac almanach
azimut *) richting van punt op horizon,
vertikaal onder een ster, met b.v.
N = 0°, O = 90°, Z = 180°, W = 270°
azimuth azimut

*)  samt - weg ; ook 'zenit' komt hier vandaan, via L: semt, en schrijffout: senit.

Zie bij Wikipedia: Lijst van Arabische woorden.

Almagest, het werk van Ptolemaeus van Alexandrië, Hè megistè syntaxis (De grootste ordening).
Oorsprong: Grieks, 2e eeuw; Latijnse vertaling uit Arabisch: 12 eeuw.
Element-namen

Arab: qalib - vorm


Home | Woordenweb