Home | Woordenweb

- vers - , - vert -

L : vertere, versum - keren;   vertebra - wervel


Nederlands betekenis Engels Frans
- tegenstander adversary adversaire
adverteren aankondigen advertise -
- verjaardag anniversary anniversaire
aversie afkeer aversion aversion
converteren omzetten convert convertir
controverse strijdvraag controversy controverse
divers verschillend diverse divers
- echtscheiding divorce divorce
extravert naar buiten gekeerd extravert extraverti
introvert in zichzelf gekeerd introvert introverti
inverse omgekeerde inverse,
reverse
inverse,
envers
invertor omkeerder: verwisselt 0 en 1 invertor -
pervers tegen-natuurlijk perverse pervers
reversibel omkeerbaar reversible réversible
transversaal dwars transverse transversal
- oversteken traverse traverser
universum heelal universe univers
- wendbaar versatile versatile
- Waterman, sterrenbeeld in de Zodiak - Verseau
- gieten, storten - verser
versie vorm version version
versus tegenover versus versus
vertebraat gewerveld dier vertebrate vertébré
- duizeling vertigo vertige
vertikaal loodrecht vertical vertical
- top, kruin vertex vertex
- wervel, draaikolk vortex vortex
vice versa, v.v. over en weer ("bij keer­beurt") vice versa vice versa


G : poleoo - draaien

L : volvere - rondwentelen


Home | Woordenweb