Home | Woordenweb

des- , di- , dif- , dis-

L : dis- - uiteen , af- , ont-


Nederlands betekenis Engels Frans
desastreus rampzalig disastrous désastreux
differentiaal oneindig kleine toename
(formules)
differential différentiel
differentieel verschillen aanwijzend;
tandwiel­constructie in wielas
differential différentiel
diffusie menging door concentratie­verschil diffusion diffusion
dimensie afmeting dimension dimension
discreet bescheiden; gescheiden discrete discret
- ziekte disease -
d afstand distance distance
divers verschillend diverse divers
- deling division division


Meer woorden:  uiteen,   ont-
(naar betekenis van dis-)

G : dys- - slecht

L : de - vanaf


Home | Woordenweb