Home | Woordenweb

- vid - , - vis -

L : vidére , visum - zien;   dividere - verdelen


Nederlands betekenis Engels Frans
advies raadgeving advice avis
- uitvinding, toestel, apparaat device -
divisie (af)deling division division
evident klaarblijkelijk evident évident
improvise­ren onvoorbereid doen improvise improviser
individu afzonderlijk persoon individual individu
interview vraaggesprek interview entrevue
- verrekijker - longue-vue
- vooruitzicht (prospect) prévision
provider leverancier provider (fournisseur)
provisie voorraad provision provision
provisorisch voorlopig provisional provisoire
- achteruitkijk­spiegel - rétroviseur
- beoordeling review (recension)
revisie herziening revision révision
supervisie oppertoezicht supervision (surveillance)
televisie overbrenging van bewegende beelden television télévision
video­recorder beeld­opnemer video recorder (magnéto­scope)
- zicht view vue
- gelaat, gezicht visage visage
- mikken op - viser à
- zichtbaar visible visible
visie;
visioen
kijk;
droombeeld
vision vision
visitatie doorzoeking;
bezoeking
(inspection)
visitation
(inspection)
preuve)
visite bezoek visit visite
visualiseren zichtbaar maken visualize visualiser
visueel m.b.t. het zien visual visuel
visum handtekening: "gezien"
(voor toegang tot land)
visa visa
vizier richttoestel visor viseur
- zien - voir


L : oculus - oog;   specere - kijken

G : opsis - het zien;   skopeoo - kijken


Home | Woordenweb