Home | Woordenweb

- tele -

G : tèle - ver;  telos - einde


Nederlands betekenis Engels Frans
telecom­municatie verbinding op afstand telecom­munication télécom­munication
- kabelbaan - téléférique
telefoon toestel voor overbrenging
van gesproken woord
("ver-spreken")
(tele)phone (appareil)
téléphone(ique)
telegrafie berichten via elektrische
weg overbrengen
("ver-schrijven")
telegraphy télégraphie
telekinese van ver bewegen met
gedachten
telekinesis télékinésie
telelens lens voor de verte telephoto lens téléobjectif
telepathie gedachtenlezen telepathy télépathie
teleportatie overbrenging zonder
reis door de ruimte
teleportation téléportation
telescoop verrekijker telescope télescope
televisie overbrenging van
bewegende beelden
("ver-zicht")
television télévision
telomeer stukje DNA aan 't eind
van een chromosoom
telomere télomère

Home | Woordenweb