Home | Woordenweb

- fon -

G : phoonè - stem;   phanai, phèmi - zeggen


Neder­lands betekenis Engels Frans
afasie taal- of spraak­stoornis in de hersenen aphasia aphasie
- nadruk emphasis emphase
eu­femisme milde omschrijving euphemism euphémisme
fonetiek spraak­wetenschap phonetics phonétique
fonogram registratie van geluid phonogram phono­gramme
grammo­foon platenspeler gramophone gramophone
isofonen lijnen van gelijke geluidssterkte - -
kakofonie lelijk geluid, wanklanken cacophony cacophonie
megafoon geluidshoorn met versterker megaphone mégaphone
microfoon geluids­opnemer (-sensor) microphone microphone
mobilo­foon telefoon voor onderweg mobile
phone
-
- spraakleraar - orthophoniste
polyfoon veelstemmig polyphonic polyphonique
profeet toekomst-voorspeller
("vertolker van goddelijk woord")
prophet prophète
stereo­fonie ruimtelijke geluids­weergave stereophony stéréophonie
symfonie muziekstuk voor orkest
("samen­klank")
symphony symphonie
telefoon toestel voor spreken in de verte (tele)phone téléphone


L : vox - stem;   fari - spreken

L : sonare - klinken;   audire - horen


Home | Woordenweb