Home | Woordenweb

- mob - , - mom - , - mot - , - mov -

L : movére , motum - bewegen
L : mobilis - beweegbaar
L : momentum - beweegkracht


Nederlands betekenis Engels Frans
auto(mobiel) zichzelf bewegend voertuig automobile
(car)
auto
(voiture)
commotie opschudding commotion commotion
emotie ontroering emotion émotion
locomotief stoom­machine­wagen voor trein locomotive
(engine)
locomotive
meubel stuk huisraad - meuble
- mensenmassa mob -
mobiel beweeglijk mobile, movable mobile
mobilofoon telefoon voor onderweg (GSM) mobile
phone
-
moment ogenblik moment moment
moment
(kracht-)
draaikracht-werking (torque) moment
- hoeveelheid beweging, impuls momentum -
motief beweegreden motive mobile
motor beweger motor moteur
- bromfiets motorbike cyclomoteur,
vélomoteur
- bewegen move mouvoir
- film movie -
promoveren bevorderen promote promouvoir
- ver verwijderd remote (lointain)


Formules

G : kineoo - bewegen


Home | Woordenweb