Home | Woordenweb

- gen -

L : genus, generis - afkomst , geslacht
L : gens, gentis - volk
L : genius - geleidegeest


Nederlands betekenis Engels Frans
- aangeboren congenital congénital
degene­reren ontaarden degener­ate dégénérer
gendarme­rie rijkswacht
("gewapende mensen")
- gendarmerie
- de mensen - les gens
- geslacht gender -
- schoonzoon - gendre
generaal algemeen general général
generator opwekker generator générateur
genereus edelmoedig generous généreux
genitaliën geslachts­delen genitals parties génitales
genocide volkenmoord genocide génocide
genre soort genre genre
- heidens gentile -
- rustig, vriendelijk gentle gentil
- echt genuine -
- inheems indigenous indigène
- onbevangen - ingénu
regenereren weer voortbrengen regenerate régénérer
 
- motor, machine engine -
geniaal ongewoon begaafd of genius génial
- mild; hartelijk genial -
ingenieus vindingrijk ingenious ingénieux


L : natio - geboorte, volk;   genu - knie

G : genea - geboorte


Home | Woordenweb