Home | Woordenweb

- gen -

G : genea - geboorte;   genesis - wording


Nederlands betekenis Engels Frans
androgenen mannelijke geslachts­hormonen androgens androgènes
biogenese ontstaan van leven biogenesis biogenèse
cryogeen koudmakend cryogenic cryogène
endogeen binnenin ontstaan endogenous endogène
epigoon navolger epigone épigone
erogeen met sexuele prikkeling erogenous érogène
exogeen van buiten afkomstig exogenous exogène
fosgeen zeer giftig gas, COCl2
(ontstaat o.i.v. licht)
phosgene phosgène
gen erffactor in celkern gene gène
genealogie geslachts­rekenkunde genealogy généalogie
genetica erfelijkheids­leer genetics génétique
genetische
modificatie
erfelijke wijziging genetic
modific­ation
-
genoom hele serie chromo­somen in
geslachtscel (bij de mens: 23)
genome génome
genotype totaal aan erfelijke kenmerken
van organisme (vgl: fenotype)
genotype génotype
gentherapie behandeling door inbrengen
van genen
gene therapy thérapie
génique
halogeen zoutvormend
(fluor, chloor, etc)
halogen halogène
homogeen overal gelijk homo­geneous homogène
hydro­genium waterstof (H), element 1 hydrogen hydrogène
nitro­genium stikstof (N), element 7 nitrogen (azote)
ontogenese ontwikkeling van een levend
wezen, vanaf de bevruchte eicel
ontogenesis ontogenèse
orogenese gebergte­vorming orogenesis orogénèse
oxygenium zuurstof (O), element 8 oxygen oxygène


L : genus - afkomst


Home | Woordenweb