Home | Woordenweb

- therap -

G : therapeuoo - verzorgen


Nederlands betekenis Engels Frans
chemo­therapie behandeling met chemicaliën chemotherapy chimiothérapie
ergotherapie genezing door werk ergotherapy ergothérapie
fysiotherapie geneesmethode met fysische
middelen (beweging, warmte ..)
physiotherapy physiothérapie
gentherapie behandeling door inbrengen
van genen
gene therapy thérapie
génique
hyperbare
therapie
behandeling onder druk
(bij zuurstoftekort,
b.v. na duiken: decompressie)
hyperbaric
therapy
(oxygéno-)
thérapie
hyperbare
psycho­therapie geneesmethode voor
geestesziekten
psychotherapy psychothérapie
radiotherapie behandeling met ioniserende
straling
radiotherapy radiothérapie
therapeut geneeskundige therapist thérapeute


L : cura - zorg;   G : iatros - genezer


Home | Woordenweb