Home | Woordenweb

- i - , - io - , - it -

L : ire, itum - gaan
L : iter - reis;   iterum - weer
G : ioon - gaande


Nederlands betekenis Engels Frans
abiturient schoolverlater - -
ambiance omgeving ambience ambiance
ambitie eerzucht ambition ambition
circuit kringloop circuit circuit
coïtus geslachtsdaad coition coït
exit uitgang exit, issue issu
I elektrische stroomsterkte
(lading die per seconde passeert)
(current) (courant)
initiatief eerste stap initiative initiative
introïtus plechtige intocht introit introït
ion geladen deeltje, atoom of molecuul
met elektron teveel of te weinig
ion ion
ioniserend ionen makend (röntgen­straling en
straling van radioaktieve stoffen)
ionizing ionisant
ionosfeer dampkringlaag met ionen
(80-800 km)
ionosphere ionosphère
- ik zal gaan - j'irai (aller)
itereren herhalen iterate itérer
- reisweg itinerary itinéraire
- overlijdens­bericht, levensschets obituary -
- vergaan perish périr
subiet onmiddellijk - subit
trance droomtoestand trance transe
- verkleumd - transi
- voorbijgaand transient -
transitie overgang transit(ion) transition


Formules

L : oriri - opgaan;   cedere - gaan;   gradus - stap

G : bainoo - gaan


Home | Woordenweb