Home | Woordenweb

- tom -

G : tomos - snede
G : temnoo - snijden
L : templum - tempel


Nederlands betekenis Engels Frans
atoom "ondeelbaar" kleinste deeltje
van element
atom atome
anatomie ontleedkunde anatomy anatomie
entomologie insektenkunde entomology entomologie
epitoom uittreksel epitome épitomé
- samenvatten epitomize -
microtoom snijtoestel voor heel dunne
plakjes
microtome microtome
- boekdeel tome
(volume)
tome
tomografie doorsnede-afbeelding tomography tomographie
 
contemplatie beschouwing, overpeinzing contemplation contemplation
tempel afgebakend heilig deel
(oorspr: aan de hemel, voor
vogel­waarneming van augur)
temple temple


L : secare - snijden


Home | Woordenweb