Home | Woordenweb

- volu - , - volv -

L : volvere , volutum - wentelen


Nederlands betekenis Engels Frans
- ingewikkeld convoluted -
evolueren zich ontwikkelen evolve évoluer
evolutie geleidelijke ontwikkeling evolution évolution
involveren met zich meebrengen, betrekken bij involve -
- weerzin-wekkend revolting -
revolutie omwenteling revolution révolution
revolver pistool met draaiende ladingcilinder revolver revolver
- woordenrijk;
praatgraag
voluble
-
(éloquent)
volubile
volume omvang, inhoud (in m3);
boekdeel
volume volume;
(tome)
volumineus omvangrijk voluminous volumineux


G : poleoo - omwoelen

L : torquére - draaien;   vertere - keren


Home | Woordenweb