Home | Woordenweb

- mens - , - metr -

G : metron - maat
L : metiri , mensus - meten


Nederlands betekenis Engels Frans
barometer luchtdruk­meter barometer baromètre
biometrie meting van lichaams­kenmerken
(bv: hand, stem, iris, netvlies)
biometrics biométrie
diameter middellijn diameter diamètre
dimensie afmeting; ruimte: 3 dimensies
(lengte, breedte, hoogte), vlak 2, lijn 1
dimension dimension
dosimeter meter voor toegediende (of toe
te dienen) hoeveelheid
dosemeter dosimètre
fotometer lichtmeter, fotocel photometer photomètre
geometrie meetkunde geometry géométrie
goniometrie hoekmeet­kunde;
wiskunde met sinus, tangens ...
goniometry;
trigono­metry
goniométrie;
trigono­métrie
hygrometer meter voor vochtig­heidsgraad
van de lucht
hygrometer hygromètre
immens onmetelijk immense immense
manometer over- of onderdruk­meter
(G: manos - ijl)
manometer manomètre
mensurabel meetbaar measurable mesurable
meten vergelijken van grootheid met eenheid measure
(quantity, unit)
mesurer
meter m , lengte-eenheid in het SI ;
meet­instrument
metre;
meter
mètre
metriek
stelsel
decimaal stelsel van maten metric
system
système
métrique
metrologie maatkunde metrology métrologie
metronoom maatgever metronome métronome
metrum versmaat; muziekmaat metre;
measure
mètre;
mesure
micrometer fijnafstelling bij meet­instrument;
miljoenste meter
micrometer;
micrometre
micromètre
parámeter verander­lijke maat parameter paramètre
stereo­metrie ruimte­meetkunde stereometry stéréométrie
symmetrie gelijkheid van delen symmetry symétrie
thermo­meter temperatuur­meter thermometer thermomètre


Formules

G : mètèr - moeder;   mathèma - wiskunde


Home | Woordenweb