Home | Woordenweb

- para -

G : para - naast


Nederlands betekenis Engels Frans
parabel gelijkenis, vergelijkend verhaal parable parabole
(> parole)
parabool kegelsnede, evenwijdig aan zijde parabola
(conic)
parabole
paradigma modelvoorbeeld paradigm paradigme
paradox schijnbare tegenstrijdigheid paradox paradoxe
paragnost helderziende (psychic) (voyant)
paragraaf scheidingsteken ¶ of §;
tekstgedeelte
paragraph paragraphe
parallax verschilzicht, b.v.: linker- en rechteroog, plaats
van een ster na 'n half jaar
parallax parallaxe
parallel naast elkaar, evenwijdig parallel parallèle
paralyseren verlammen paralyse paralyser
para­medisch met betrekking tot ziekenzorg para­medical para­médical
parámeter veranderlijke maat parameter paramètre
paranoia achtervolgings­waan paranoia paranoïa
para­normaal naast het gewone paranormal paranormal
para­psycholo­gie studie van paranormale begaafdheid para­psychology para­psychologie
parasiet mee-eter parasite parasite
parlement volksvertegen­woordiging ("praatkamer", F: parler
< parabolare)
parliament parlement
parsec, pc afstand tot ster met jaar-parallax één boogseconde
(1 pc = 3,26 lichtjaar)
parsec parsec


L : par - gelijk;   parare - voorbereiden


Home | Woordenweb