Home | Woordenweb

- gnos -

G : gnoosis - kennis;   gnoomoon - kenner


Nederlands betekenis Engels Frans
agnosticus meent dat God(sbestaan)
niet kenbaar is
agnostic agnostique
diagnose vaststelling (van ziekte) diagnosis diagnose
fysio­(g)nomie gelaatkunde physio­gnomy -
fysionomie gezichts­trekken physio­gnomy physionomie
gnostiek soort theosofie (2e eeuw) gnosticism gnosticisme
paragnost helderziende (psychic) (voyant)
prognose voorzegging (van ziekteverloop) prognosis pronostic
prognostiek kunst van de prognose - -


L : (ag)noscere - leren kennen

G : sophia - wijsheid


Home | Woordenweb