Home | Woordenweb

-cogn-, -ign-, -not-

L : (ag-, cog)noscere, notum - leren kennen
L : ignorare - niet weten


Nederlands betekenis Engels Frans
- bekend zijn met be acquainted
with
connaître
cognitief kennis- cognitive cognitif
- op de hoogte cognizant (au courant)
- negeren ignore ignorer
incognito onder andere naam incognito incognito
nota bene let wel (N.B.) N.B. N.B.
notaris ambtenaar voor opmaken
van akten
notary notaire
notatie systeem van schrifttekens notation notation
notie begrip notion notion
notitie aantekening note note; notation
notoir openlijk bekend notorious notoire
notulen aantekeningen, verslag minutes (procès-
verbal)
- (h)erkennen recognize reconnaître
terra
incognita
onbekend gebied terra
incognita
-


G : gnoosis - kennis;   L : scire - weten


Home | Woordenweb