Home | Woordenweb

- terr -

L : terra - aarde


Nederlands betekenis Engels Frans
- buitenaards extraterrestrial extraterrestre
- Middellandse Zee Mediterranean Méditerranée
orbis terrarum wereld ("schijf") - -
souterrain
-
kelder-verdieping;
ondergronds
(basement)
subterranean
(sous-sol)
souterrain
Terra de aarde - la terre
terracotta aardewerk
("gebakken aarde")
terracotta terre cuite
terra incognita onbekend gebied - -
terrarium bak met grond terrarium terrarium
terras verhoogd terrein terrace terrasse
terrein stuk grond terrain terrain
(champ)
terrestrisch aards terrestrial terrestre
terriër hond die holen graaft terrier terrier
territorium grondgebied territory territoire


L : tellus - aarde;   globus - bol;   mare - zee

G : - aarde


Home | Woordenweb