Home | Woordenweb

- glob -

L : globus - bol


Neder­lands betekenis Engels Frans
globaal over het geheel genomen - global
GPS wereldwijd
stelsel voor plaatsbepaling
Global
Positioning System
GPS
GSM wereldwijd stelsel voor
verbinding onderweg
Global System for
Mobile Communic­ations
GSM
globe model van aardbol,
hemelbol, enz
globe globe
globine hemoglobine-eiwit,
in rode bloed­lichaampjes
globin globine
globule bolletje globule globule
globuline soort eiwit, bv in melk globulin globuline


G : sphaira - bol

L : terra - aarde;  circus - cirkel


Home | Woordenweb