Home | Woordenweb

- system -

G : sustèma - samenstel


Nederlands betekenis Engels Frans
ecosysteem organismen met omgeving ecosystem écosystème
PS periodiek stelsel van elementen periodic
system
(classification
périodique)
systeem geheel van verbonden delen met elk
een eigen funktie
system système
systematiek systeembouw of -theorie systematics systématique
systematisch stelselmatig systematic systématique
SI internationaal systeem van meeteenheden
(m, kg, s, A, mol, K, cd)
SI Système
International
d'unités


Element-namen

G : sun - samen


Home | Woordenweb