Home | Woordenweb

- temper -

L : temperare - matigen


Nederlands betekenis Engels Frans
tempera­ment aard van het gemoed tempera­ment tempéra­ment
tempera­tuur warmte-"graad", volgens
de thermometer, in °C
temperature température
T , absolute
tempera­tuur
temperatuur vanaf echt nulpunt
(–273 °C, stilstaande moleculen);
SI-eenheid: kelvin (K)
absolute
temperature
température
absolue
temperen matigen temper tempérer
Wel­getempe­reerd
klavier
toetsenbord met evenredig
zwevende stemming (J.S.Bach,
das Wohl­temperierte Klavier)
Well-
tempered
Clavier
Clavecin
bien tempéré


L : tempus - tijd