Home | Woordenweb

- grad - , - gres -

L : gradus - stap;   gradi, gressus sum - schrijden


Nederlands betekenis Engels Frans
- verteerbaar voor organismen biodegrad­able biograd­able
agressie aanval agression agression
congres bijeenkomst congress congrès
degraderen in rang verlagen degrade dégrader
- uitweiding digression digression
graad 1/360 van cirkelomtrek;
waarde van exponent;
rang; familieverband
degree degré
°C graad Celsius, eenheid van
temperatuur­verschil
centigrade °C
gradatie verdeling in stappen gradation gradation
gradiënt verandering per meter, verval gradient gradient
ingrediënt bestanddeel van mengsel ingredient ingrédient
progressie vooruitgang progress­(ion) progrès
regressie teruggang regression régression
retrograad achteruitgaand
(planeet aan hemel)
retrograde rétrograde
- grens­overschrijding trans­gression trans­gression


G : bainoo - gaan;   L : ire - gaan


Home | Woordenweb