Home | Woordenweb

- es - , - ent -

L : esse - zijn   (sum - ik ben);  futurus - zullend


Nederlands betekenis Engels Frans
absent afwezig absent absent
cogito ergo sum ik denk, dus ik besta - ... je suis
essence gecon­centreerd plantenaftrek­sel (geur- of smaakstof) essence essence
essentie het wezen essence essence
- zijn - être, suis, fus
- toekomst future futur
interesse belangstelling interest intérêt
kwintessens 5e element (ether); kern van de zaak quint­essence quint­essence
present aanwezig present présent
- tegenwoordige tijd present présent
presentatie vertoning presentat­ion présentat­ion
prosit, proost wel bekome het! - -
represent­eren voorstellen represent représenter


L : posse - in staat zijn (potis esse);   natus - geboren

G : on , ontos - zijnde


Home | Woordenweb