Home | Woordenweb

- num -

L : numerare - tellen


Neder­lands betekenis Engels Frans
- opsommen enumerate énumérer
- ontelbaar innumerable innombrable
- telwoord numeral numéral
- teller (van breuk) numerator
(of fraction)
numérateur
numeriek in getallen uitgedrukt numerical numérique
- talrijk numerous nombreux
numerus
clausus
beperking in aantal - numerus
clausus
nummer getal in rangorde number numéro
- aantal number nombre
PIN persoonlijk
identificatie-
getal
Personal
Identification
Number
-


L : nomen - naam;   putare - rekenen

G : arithmos - getal

voor­beeld beteke­nis getal Ro­meins L : numerus F : nombre
an­nuleren ophef­fen 0 - nullus - geen zéro *)
uniek enig 1 I unus un
duaal twee­ledig 2 II duo , bi- deux
triangel drie­hoek 3 III tres trois
kwartet viertal 4 IV quattuor quatre
kwint vijfde 5 V quinque cinq
semester 6 maan­den 6 VI sex six
septem­ber 7e maand °) 7 VII septem sept
oktober 8e ,, 8 VIII octo huit
novem­ber 9e ,, 9 IX novem neuf
decibel 0,1 bel 10 X decem dix
- - 20 XX viginti vingt
centi- 0,01 100 C centum cent
milli- 0,001 1000 M mille mille

*)  zéro komt van Ital: zefiro, van Arab: sifr - leeg ( cijfer )
°)  september was de zevende maand volgens de Romeinse kalenderHome | Woordenweb