Home | Woordenweb

- ord -

L : ordo , ordinis - rij
L : ordiri - beginnen


Nederlands betekenis Engels Frans
- computer - ordinateur
coördinaten plaatsgetallen coordinates coordonnées
coördineren bij elkaar doen aansluiten coordinate coordonner
- buitengewoon extraordi­nary extraordinaire
- buitensporig inordinate -
insubordi­natie verzet insubordi­nation insubordi­nation
orde regelmaat order ordre
- agenda: te behandelen zaken - ordre du jour
- verordenen ordain ordonner
ordinaal getal rangtelwoord: 1e, 2e, 3e ... ordinal number nombre ordinal
- gewoon ordinary ordinaire
- oorlogs-materieel ordnance -
- oorspronke­lijk;
vanaf 't begin bestaand
primordial primordial
- ondergeschikt subordinate subordonné


L : norma - maatstaf

G : oriri - opgaan;   kosmos - ordening


Home | Woordenweb