Home | Woordenweb

- ori - , - ort -

L : oriri, ortus sum - opgaan
L : origo, originis - oorsprong


Nederlands betekenis Engels Frans
- oorspronkelijk(-e bewoner) aboriginal aborigène
(indigène)
abortus miskraam abortion avortement
- mislukken abort avorter
desoriën­tatie verwarring over plaats of tijd disorien­tation désorien­tation
Oriënt oosten, waar zon opgaat Orient Orient
zich oriënteren omgeving verkennen
("op 't oosten richten")
orient oneself s'orienter
origine oorsprong origin origine
origineel oorspronkelijk; creatief original original


L : ire - gaan;   natus - geboren

G : archè - begin


Home | Woordenweb