Home | Woordenweb

- crea -

L : creare , creatum - scheppen


Nederlands betekenis Engels Frans
creatie schepping creation création
creatief vindingrijk creative créatif
creationisme geloof in schepping zonder evolutie creationism créationisme
creator schepper creator créateur
creatuur schepsel creature créature
creëren scheppen create créer
procreatie voortplanting procreation procréation
recreatie herschepping; ontspanning recreation récréation


L : crescere - groeien


Home | Woordenweb