Home | Woordenweb
a - , ab -
L : a , ab - vanaf

Nederlands betekenis Engels Frans
abactis secretaris (afhandelaar) - -
-verbijsterd- abasourdi
- afkorten abbreviate abréger
abces zweer abscess abcès
abdicatie afstand doen (van troon) abdication abdication
abductie weg-, ontvoering abduction -
aberratie afdwaling, afwijking aberration aberration
abiturient schoolverlater - -
abject verachtelijk abject abject
- afzweren abjure abjurer
- afstand doen abnegation abnégation
abnormaal ongewoon abnormal anormal
abominabel afschuwelijk abominable abominable
- oorspronke­lijk, inheems aboriginal aborigène
abortus miskraam abortion avortement
- overvloedig zijn, wemelen abound abonder
- afschaven abrade -
- uittreksel (extract) abré
- afschaffen abrogate abroger
abrupt plotseling abruptly abruptement
absent afwezig absent absent
absoluut vast en zeker absolute absolu
absorberen opzuigen absorb absorber
abstinentie onthouding abstinence abstinence
abstraheren veralgemenen abstract abstraire
abstruus duister abstruse abstrus
absurd dwaas, ongehoord absurd absurde
- overvloedig abundant abondant
abuis
-
vergissing;
misbruiken
-
abuse
-
abuser
alinea (tekst­onderdeel met) nieuwe regel (paragraph) alinéa
amoreel zonder zedelijk gevoel amoral amoral
a priori vooraf - a priori
avance eerste stap (ab-ante) advance avance
aversie afkeer aversion aversion


L : ad - naar

G : a- , an-  - niet,   apo - vanaf


Home | Woordenweb