Home | Woordenweb

- rog -

L : rogare - vragen


Nederlands betekenis Engels Frans
- afschaffen abrogate abroger
arrogant aanmatigend arrogant arrogant
corvee verplichte dienst; vervelend karwei
(van: corrogata opera)
- corvée
- ondervragen interrogate interroger
prerogatief voorrecht prerogative prérogative
surrogaat vervangings­middel surrogate (substitut)


L : petere - streven;   quaerere - verlangen