Home | Woordenweb

- ques - , - quir -

L : quaerere , quaesitum - verlangen


Nederlands betekenis Engels Frans
acquisitie verwerving acquisition acquisition
AIDS verworven immuniteits­tekort-
syndroom (door HIV)
Acquired Immuno
Deficiency Syndrome
SIDA
- veroveren conquer conquérir
- voortreffelijk exquisite exquis
enquête onderzoek door vragen inquiry enquête
- nieuwsgierig inquisitive (curieux)
kwestie vraag question question
- verzoek request requête
- eisen require requérir


L : rogare - vragen


Home | Woordenweb