Home | Woordenweb

- hom - , - hum -

L : homo, hominis - mens, man;   humanus - menselijk


Nederlands betekenis Engels Frans
- doodslag homicide homicide
hominide mensachtige (4 miljoen jaar) hominid hominidé
- hulde homage hommage
- mens, man - homme
homo faber de mens als maker - -
homo ludens de spelende mens - -
homo sapiens de wetende mens (40 000 j) - -
humaan menselijk human humain
HIV aids-virus dat bij mensen immuniteits­tekort geeft Human
Immuno­deficiency
Virus
VIH
humaniora studie van de klassieken humanities humanités
humanist meent dat mens zelf z'n lot bepaalt humanist humaniste
humanitair menslievend humanitarian humanitaire


L : femina - vrouw

L : humus - grond
L : (h)umerus - schouder

G : homos - gelijk

G : anthroopos - mensHome | Woordenweb