Home | Woordenweb

- id - , - oïd -

G : eidos - uiterlijk
G : eidoolon - beeld


Nederlands betekenis Engels Frans
androïde man-achtige robot android androïde
aneroïde
barometer
luchtdruk­meter met luchtledig
(doos)
aneroid
barometer
baromètre
anéroïde
antropoïde mensachtig(e) anthropoid anthropoïde
asteroïde sterachtig; planetoïde asteroid astéroïde
caleidoscoop kijkbuis met spiegeltjes
(voor mooie patronen)
kaleidoscope kaléidoscope
celluloid vervormbare stof, uit cellulose
(brandbaar)
celluloid celluloïd
colloïde mengsel van vloeistof en kleine
vaste deeltjes (< 1 micron)
colloid colloïde
cycloïde baan van punt op rollende cirkel cycloid cycloïde
ellipsoïde voorwerp dat ontstaat bij draaien
van een ellips
ellipsoid ellipsoïde
hominide mensachtige (4 miljoen jaar) hominid hominidé
idool afgod idol idole
idylle lieflijk tafereel idyll idylle
iodium , I jood, element 53, met violette damp
(zoals viooltje, G: ion)
iodine iode
lipoïde vetachtige stof lipoid lipoïde
polaroid plaatje dat licht polariseert polaroid polaroïd
schizoïde bijna gespleten schizoid schizoïde
sinusoïde grafiek van sinusfunktie
(golfvormige lijn)
sinusoid sinusoïde
solenoïde stroomspoel (G: soolèn - pijp) solenoid solénoïde
steroïden biochemisch belangrijke stoffen,
lijkend op sterolen
steroids stéroïdes
- ringvormige spoel toroid -


G : idea - voorstelling;  G: idios - eigen


Home | Woordenweb