Home | Woordenweb
- antrop -
G : anthroopos - mens

Nederlands betekenis Engels Frans
antropo­centrisch met mens als middelpunt
van de natuur
anthropo­centric anthropo­centrique
antropoïde mens­achtig(e) anthropoid anthropoïde
antropologie leer van de mens anthropo­logy anthropo­logie
antropo­morfisme menselijke eigen­schappen
geven aan ander wezen
anthropo­morphism anthropo­morphisme
antroposofie wijsgerige mensleer - -
filantroop mensen­vriend phil­anthropist phil­anthrope
misantroop mensen­hater mis­anthrope mis­anthrope


G : anèr - man,  gunè - vrouw,  pais - kind

L : homo - mens


Home | Woordenweb