Home | Woordenweb

- soph -

G : sophia - wijsheid


Nederlands betekenis Engels Frans
antroposofie wijsgerige mensleer - -
filosofie wijsbegeerte philosophy philosophie
sofisme drogreden sophism sophisme
sofisten rondtrekkende leraren
(5e eeuw v.C.)
sophists sophistes
- wereldwijs; verfijnd sophisticated sophistiqué
- tweedejaars-student (Am.) sophomore -
theosofie mystieke godsleer theosophy théosophie


G : gnoosis - kennis;   L : scire - weten