Home | Woordenweb

- sci -

L : scire - weten


Nederlands betekenis Engels Frans
- geweten conscience conscience
consciën­tieus gewetensvol conscien­tious conscien­cieux
- bewust conscious conscient
- onbewust, onnadenkend;
bewusteloos
unconscious inconscient;
(sans connaissance)
- onwetend nescient -
nomen nescio,
NN
de naam weet ik niet - -
- wetenschap science science
- geleerde scientist scientifique
science fiction wetenschaps-verzinsel science fiction science-fiction


L : noscere - leren kennen

G : mathèma - wetenschap;   sophia - wijsheid


Home | Woordenweb