Home | Woordenweb

- math -

G : mathèma - wetenschap, wiskunde
G : mathèsis - het leren


Nederlands betekenis Engels Frans
mathematica wiskunde mathematics mathématique(s)
mathematicus wiskundige mathematician mathématicien
mathematisch wiskundig mathematical mathématique
mathemati­seren wiskundige principes
toepassen, een wiskundige
structuur geven
mathematize mathématiser
- veelzijdig geleerde polymath -


G : arithmos - getal;   koonos - kegel

L : metiri - meten;   scire - weten