Home | Woordenweb

- stru -

L : struere, structum - ophopen;   structor - metselaar


Nederlands betekenis Engels Frans
adstrueren nader toelichten - -
construeren opbouwen construct construire
destructie vernieling destruction destruction
- vernielen destroy détruire
industrie nijverheid industry industrie
infra­structuur onderbouw infra­structure infra­structure
instrueren onderwijzen instruct instruire
instrument werktuig instrument instrument
obstructie tegenwerking; verstopping obstruction obstruction
reconstru­eren weer opbouwen reconstruct reconstruire
structuur opbouw structure structure


L : facere - maken;   G : tektoon - timmerman


Home | Woordenweb