Home | Woordenweb

infer - , infra -

L : infra - onder;   L : infer, inferior, infimus - laag


Nederlands betekenis Engels Frans
inferieur lager, minder­waardig inferior inférieur
- binnenplane­ten
(Mercurius, Venus)
inferior planets planètes
inférieures
inferno hel inferno enfer
- gering - infime
infrarood warmte­straling,
lagere frequentie dan rood licht
infrared infrarouge
infrasoon onhoorbare trillingen,
frequentie lager dan 20 Hz
infrasonic infrasonore
infra­structuur onderbouw infra­structure infra­structure


L : super - boven;   ultra - voorbij


Home | Woordenweb