Home | Woordenweb

- ult -

L : ultra - voorbij
L : ulterior, ultimus - verder, verst


Nederlands betekenis Engels Frans
- voorlaatste penultimate pénultième
- later, volgend ulterior ultérieur
ultiem uiterst ultimate ultime
ultimatum laatste eis ultimatum ultimatum
ultracentri­fuge zeer snel draaiende trommel, voor
isotopen­scheiding
ultra­centrifuge ultra­centrifugeuse
ultrasoon met frequentie hoger dan 20 kHz
(onhoorbaar)
ultrasonic ultrasonique
ultraviolet licht met hogere frequentie dan die van violet
(onzichtbaar)
ultraviolet ultraviolet


L : trans - over;   infra - onder


Home | Woordenweb