Home | Woordenweb

trans -

L : trans - over


Nederlands betekenis Engels Frans
traditie overlevering tradition tradition
- handel; verkeer traffic trafic
traject baan trajectory trajet
trance droomtoestand trance transe
transactie handels-overeenkomst transaction transaction
transcriptie overzetting in andere tekens transcription transcription
- overplaatsing transfer transfert
transformator
(trafo)
omvormer (elektrische spanning hoger en
stroom zwakker, of andersom)
transformer transformateur
transfusie overgieting (bloed) transfusion transfusion
- overtreding ("over­schrijding") transgression transgression
- voorbijgaand transient -
transigeren schipperen, schikken - transiger
transistor elektronische versterker of schakelaar trans(fer
res)istor
transistor
- overgang transit(ion) transition
translatie verschuiving - translation
- vertaling translation traduction
transmissie overbrenging transmission transmission
transparant doorschijnend
(L: parére - blijken)
transparent transparent
transpireren zweten (L: spirare - ademen) perspire transpirer
transplantatie vervanging van cellen of organen (overplanting) transplant
(-ation)
transplantation
transponeren overzetten
(in andere toonsoort)
transpose transposer
transport vervoer transport transport
transversaal dwars transverse transversal


L : ultra - voorbij


Home | Woordenweb