Home | Woordenweb

-dat- , -dit- , -don-

L : dare, datum - geven;   perdere - te gronde richten;   donare - geven


Nederlands betekenis Engels Frans
- optelling addition addition
data(bank) gegevens­(bank) data (base) (base de) données
datum dag, dag­tekening (brief gegeven op ..) date date
donateur begunstiger donor donateur
donor gever (aan acceptor) donor donneur
editie uitgave edition édition
pardon vergeving pardon pardon
- verderf perdition perdition
- verliezen - perdre
rendement opbrengst; verhouding van nuttige
en toegevoerde energie (in %)
(return;
efficiency)
rendement
traditie overlevering tradition tradition
- verraad treason trahison


L : mandare - overdragen

G : dosis - geschenk


Home | Woordenweb