Home | Woordenweb

- dos - , - dot -

G : dosis - schenking;   dotèr - gever


Nederlands betekenis Engels Frans
anekdote grappig verhaal (niet uitgegeven) anecdote anecdote
antidotum tegengif antidote antidote
doos verpakking
(oorspr: van genees­middelen)
(box) (boîte)
doseren dosis bepalen dose doser
dosimeter dosismeter dosemeter dosimètre
dosis toegediende hoeveelheid, bv: medicijn,
radioaktieve stof, ioniserende straling
dose dose
dosisequivalent stralingsdosis maal kwali­teitsfactor:
alfa x 20, bèta x 1, gamma x 1
equivalent
dose
dose
équivalente


L : dos - bruidsschat;   dare - geven


Home | Woordenweb