Home | Woordenweb

ec - , ex - , exo -

G : ek - uit;  G : exoo - naar buiten


Nederlands betekenis Engels Frans
eclectisch het beste kiezend eclectic éclectique
eclips verduistering, bv van Zon (Sol) door Maan (Luna) eclipse éclipse
ecliptica jaarlijkse zonnebaan aan de sterrenhemel,
cirkel in Dierenriem (Zodiac)
ecliptic écliptique
eczeem huiduitslag eczema eczéma
exodus uittocht exodus exode
exogeen van buiten afkomstig exogenous exogène
exotherm warmte­gevende reactie exothermic exothermique
exosfeer buitenste laag van de dampkring exosphere exosphère
exotisch uitheems exotic exotique
extase vervoering ecstasy extase


L : ex - uit


Home | Woordenweb