Home | Woordenweb

-lect- , -leg- , -lexi-

G : legoo - verzamelen; lezen
G : lexis - het spreken, woord


Nederlands betekenis Engels Frans
alexie woordblindheid door een
hersen­beschadiging
alexia alexie
dialect streektaal dialect dialecte
dyslexie woordblindheid dyslexia dyslexie
eclectisch het beste kiezend eclectic éclectique
lexicon woordenboek lexicon lexique
lexicologie theorie van woordbetekenis en
-afkomst
lexicology lexicologie


G : logos - woord; berekening

L : dicere - zeggen;   legere - lezen