Home | Woordenweb

- dic -

L : dicere , dictum - zeggen;   dicare - wijden


Nederlands betekenis Engels Frans
abdicatie afstand doen (van troon) abdication abdication
- verslaving addiction -
conditie voorwaarde; toestand condition condition
contradictie tegenspraak contradiction contradiction
- toewijden dedicate dédier
dicteren voorschrijven dictate dicter
- woordenboek dictionary dictionnaire
index wijsvinger, aanwijzer;
lijst van verboden boeken
index index
indiceren aanwijzen indicate indiquer
- verbieden - interdire
jurisdictie rechtspraak jurisdiction juridiction
- voorspellen predict prédire
predikaat gezegde predicate prédicat


G : legoo - vertellen


Home | Woordenweb