Home | Woordenweb

- jud - , - jur - , - jus -

L : ius, iuris - recht;   iudex - rechter
L : ius, iuris - saus, soep


Nederlands betekenis Engels Frans
- afzweren abjure abjurer
- goochelaar conjurer (prestidigitateur)
- belediging;
verwonding
-
injury
injure
-
- rechter; (be)oordelen judge juge; juger
judicium oordeel (over examen) judgement jugement
juist rechtvaardig just juste
jurisdictie rechtspraak jurisdiction juridiction
jurist rechtsgeleerde jurist juriste
jury beoordelings­commissie jury jury
- gerechtigheid; recht justice justice
justitie rechterlijke macht judiciary justice
- rechtvaardi­gen justify justifier
- meineed perjury parjure
RSI aandoening door herhaalde
inspanning
(b.v.: muisarm, tennisarm)
Repetitive
Strain
Injury
-
 
jus saus, sap juice jus


L : bannum - verbod;   lex - wet

L : damnare - veroordelen

L : iuxta - ernaast


Home | Woordenweb