Home | Woordenweb

- leg -

L : lex, legis - wet;   legare - overdragen;   legitimus - rechtmatig


Nederlands betekenis Engels Frans
allegatie
-
aanhaling, verwijzing, bewering;
aantijging (L: litigare - twisten)
-
allegation
allégation
-
delegeren afvaardigen delegate déléguer
(députer)
illegaal onwettelijk illegal illégal
- nalatenschap legacy legs
- wetgeving legislation législation
legaliseren wettigen legalize légaliser
legitimeren voor echt verklaren legitimize légitimer
- wet van de zwaartekracht gravitation law loi de la pesanteur


G : nomos - wet

L : ius - recht;   mos - gewoonte


Home | Woordenweb